ระบบสูบน้ำโซล่าเซลล์โครงการประชารัฐ

หากคุณกำลังมองหาโครงการที่ทำประโยชน์ให้กับชุมชน ในรูปแบบของโครงการประชารัฐ

ที่เป็นประโยชน์ต่อส่วนรวม อีกทั้งยังลดค่าใช้จ่าย หรือสร้างรายได้ทางอ้อมให้กับชุมชน โดยเฉพาะชุมชนของท่านที่กำลังจะดำเนินการโครงการประชารัฐ ขอแนะนำเกี่ยวกับระบบโซล่าเซลล์เพื่อชุมชน ตอบโจทย์ได้ตรงในเรื่องประโยชน์ และความคุ้มค่าต่อชุมชนมากเลยทีเดียว เพราะแทบทุกธุรกิจหรือกิจกรรมใดๆ ของชุมชน ย่อมต้องใช้พลังงานในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะความต้องการพลังงานไฟฟ้า

แทบทุกพื้นที่ในประเทศไทยที่มีผู้คนอาศัยอยู่ มีความต้องการใช้ไฟฟ้าเป็นอย่างมาก และสม่ำเสมอด้วย ไฟฟ้าจากสายส่งหรือมาจากโรงงานมีต้นทุนตลอดไปตราบใดที่ไม่เลิกใช้

เราขอนำเสนอระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Pump)

ระบบสูบน้ำประปาหมู่บ้าน หรือสถานีสูบน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ เพื่อเพิ่มความเข้มแข็งชุมชนตามแนวทางประชารัฐปี 2561 แรงดันไฟฟ้า 220 โวลต์

หลายชุมชนมีความจำเป็นเรื่องระบบน้ำใช้ ไม่ว่าจะเกี่ยวเนื่องกับการเกษตร, ประปาหมู่บ้าน, การสำรองน้ำใช้ หรือกิจกรรมอื่นๆ ก็ตาม ย่อมต้องมีชุดเครื่องมือต่างๆ หรืออุปกรณ์เกี่ยวกับระบบบริหารจัดการน้ำ โดยปกติทั่วไปมักจะใช้เป็นปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าจากเสาส่งเป็นพื้นฐาน เพื่อสูบน้ำเข้าแหล่งกักเก็บซึ่งอาจจะเป็นแทงค์น้ำ หรือสระที่สามารถสำรองน้ำเอาไว้ได้ แน่นอนว่าย่อมมีต้นทุนค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าไฟฟ้ามาโดยตลอด แต่หากต่อไปเปลี่ยนเอาระบบสูบน้ำโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแสงอาทิตย์ หรือชุดโซล่าปั๊มมาแทน จะทำให้ประหยัดเงินที่จะต้องจ่ายในแต่ละเดือนเป็นอย่างมาก หรือในบางพื้นที่อาจจะไม่ต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเลย

เป็นระบบที่ตอบสนองได้ทั้งความต้องการและความจำเป็นสำหรับประเทศไทยในปัจจุบัน ทั้งการติดตั้งยังไม่ต้องขออนุญาติการไฟฟ้าอีกด้วย เพราะระบบ Solar Pump ถือเป็น Off Grid ประเภทหนึ่งที่ไม่ต้องใช้แบตเตอรี่นั่นเอง ซึ่งให้ความคุ้มค่า และคุ้มทุนทั้งภาครัฐ และเอกชน สามารถติดตั้งได้ทั้งในที่ที่ มีไฟฟ้าเข้าถึง และที่ที่ไฟฟ้ายังเข้าไม่ถึง

ระบบสูบน้ำด้วยพลังแสงอาทิตย์ คืออะไร?

ระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์คือ ระบบที่นำพลังงานจากแสงอาทิตย์มาเปลี่ยนเป็นพลังงานไฟฟ้า เพื่อนำไปใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องสูบน้ำ ทดแทนพลังงานเชื้อเพลิง ลดต้นทุน และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

อุปกรณ์หลักๆ ของระบบประกอบด้วย

1. แผงรับพลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Cell) ทำหน้าที่เปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์ให้เป็นพลังงานไฟฟ้ากระแสตรง

2. เครื่องแปลงไฟฟ้า (Inverter Pump) สำหรับเครื่องสูบน้ำ 220v. IP65 ทำหน้าที่รับพลังงานไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ และยังมีหน้าที่ควบคุมความเร็วของเครื่องสูบน้ำ

3. กล่องควบคุมการทำงานของระบบสูบน้ำ 220v.

4. โครงสร้างเหล็กยึดแผงโซล่าเซลล์ ติดตั้งบนพื้นดิน พร้อมฐานตอม่อคอนกรีตเสริมเหล็ก

5. ค่าแรงงานชุดทีมช่างติดตั้ง

*หมายเหตุ: จำนวนชิ้นของอุปกรณ์ขึ้นอยู่กับความต้องการของลักษณะงาน และงบประมาณ

เราคัดสรรสินค้าคุณภาพจากทั่วมุมโลก ผ่านงานวิจัยและพัฒนา (R&D) อย่างถ่องแท้ วิเคราะห์สถานะการตลาด (SWOT) ถูกต้องตามหลักวิชาการ มุ่งเน้นบริการหลังการขายอย่างเข้าใจ และรวดเร็ว สร้างพันธมิตรทางการค้าอย่างมีวิสัยทัศน์ ตอบสนองทุกความต้องการรอบด้าน แก้ปัญหาทุกความจำเป็นอย่างสมบูรณ์

การรับประกันสินค้า

1. แผงโซล่าเซลล์ รับประกันสินค้า 12 ปี, รับประกันคุณภาพ 25 ปี
2. เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้า (Inverter Pump) รับประกัน 2 ปี
3. สินค้าอื่นๆ ทุกประเภทรับประกัน 1 ปี
4. สินค้าอยู่ระหว่างการรับประกัน เปลี่ยนให้ใหม่ทันทีไม่ต้องรอซ่อม

ทุกพื้นที่บนโลกนี้แสงอาทิตย์สามารถส่องถึง ซึ่งเราสามารถเปลี่ยนแสงแดดให้เป็นพลังงานไฟฟ้าได้ แสงจากดวงอาทิตย์ส่องมายังโลกทุกวันเต็มพื้นที่กว่าครึ่งโลก แต่เราใช้ประโยชน์จากส่วนนี้น้อยถึงน้อยมาก แต่หากเอาแผงโซล่าเซล์ไปรับแสงแล้วแปลงออกมาเป็นพลังงานจะมีความคุ้มค่าเกิดขึ้น เพราะพลังงานที่ได้มานั้น นอกจากจะเป็นพลังงานสะอาด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมแล้ว ยังเป็นพลังงานที่ผลิตได้ฟรีตลอดอีกด้วย

แอดไลน์มาคุยกันก่อนได้เลยที่ 

iD LINE: @solarcell

เพิ่มเพื่อน

หรือสแกนคิวอาร์โค๊ดเพิ่มเพื่อน